Nieuws

Logo

Wijkberaad Nieuw Waldeck betrekt lokale politiek bij de urgente problemen in de wijk.

09

February

2024

Nieuw Waldeck kampt met achterstallig onderhoud. Verwaarloosde paden, wortelopdruk van bomen, en overmatig onkruid zorgen in toenemende mate voor problemen. Onze co-voorzitter Wouter van den Ende is samen met  VVD raadslid Chris van der Helm de wijk in gegaan om de ergste pijnpunten onder de aandacht te brengen.

 

Onderhoudsproblematiek kent lange historie

De problemen in Nieuw Waldeck zijn niet nieuw.

Door twijfelachtige beleid zijn op  jaarlijkse basis structureel beperkte financiële middelen toegekend en is er jarenlang onvoldoende tot geen essentieel onderhoud  gepleegd in Nieuw Waldeck.
Dit heeft ervoor gezorgd dat onze wijk hard achteruit is gegaan, en dat de klachten vanuit de wijk enorm zijn toegenomen waarbij zelfs gevaarlijke situaties zijn ontstaan, met ongevallen tot gevolg.

Helaas heeft onze wijk door deze situatie in 2016 zelfs het twijfelachtige etiket van “kantelwijk”* gekregen.

Nieuw Waldeck Knapt Op

Toch is er licht aan het einde van de tunnel. In het laatste kwartaal van 2019 is de gemeente Den Haag opnieuw gaan kijken naar de problemen die spelen in de wijk met als doel deze punten voor de lange termijn op te lossen.

Het Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft samen met een bewonerscommissie** 200 opknappunten aangedragen die uiteindelijk in 31 opknapprojecten zullen worden aangepakt. Deze 31 projecten omvatten samen één grootschalig meerjarenplan onder de noemer “Nieuw Waldeck knapt op”***.
In november 2020 zijn alle 31 projecten goedgekeurd door de gemeenteraad.

Zonder verder bezwaar kan de gemeente nu dus eindelijk daad bij woord gaan voegen.

Wij van het Wijkberaad zijn erg benieuwd naar de uitvoering!

Bent u ook benieuwd naar het verloop van de “Nieuw Waldeck Knapt Op” projecten? Wilt u weten wat verder speelt in de wijk? Neem contact met ons op via ons contactformulier, of volg ons op Facebook.

* https://www.nieuwwaldeck.info/wp-content/uploads/2018/05/nw_muzikrantje_32_2017.pdf

** https://nieuwwaldeckknaptop.denhaag.nl/bewonerscommissie 

*** https://nieuwwaldeckknaptop.denhaag.nl/uitleg

No items found.
Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Veiligheid/Bit

Er zijn momenteel geen aanstaande Veiligheid/BIT evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Arrow leftArrow right