Meldingen gemeente

Als er buiten op straat iets kapot is, niet goed werkt, stoeptegels omhoog steken, groen moet worden gesnoeid of er andere mankementen zijn, kunt u -als u het gebrek snel verholpen wilt hebben- het beste de gemeente via internet een bericht sturen of naar de gemeente bellen. U heeft dan de meeste kans dat het gebrek binnen redelijke tijd (1 tot 3 weken) wordt verholpen.

Ga op de website van de gemeente naar de pagina Meldingen openbare ruimte en druk op de groene knop, u gaat naar het invulformulier. Zorg voor die tijd dat u als het kan een foto heeft gemaakt van het probleem en/of de straatnaam en huisnummer weet van de plek waar het gebrek ongeveer is.

Doe een melding

Als u het invullen van het formulier te ingewikkeld vindt of het lukt niet kunt u ook bellen naar het nummer 14070. Geen netnummer, alleen deze vijf cijfers intoetsen. U volgt de aanwijzingen van de elektronische telefonist(e) en krijgt daarna een medewerk(st)er van het Contactcentrum van de gemeente Den Haag aan de lijn. U kunt dan vertellen wat het probleem is. De medewerk(st)er noteert uw melding en geeft die door aan de verantwoordelijke dienst van de gemeente.

Vraag altijd om een bevestiging. Het maakt niet uit of u meldt via internet of met de telefoon, vraag altijd om een bevestiging. U krijgt bij een melding via internet een bevestiging op uw e-mailadres. In deze bevestigingsmail en bij een telefonische melding van de medewerk(st)er krijgt u een zogenoemd MOR-nummer. Dit nummer is een belangrijk gegeven in het geval er niets met uw melding wordt gedaan. U kunt dan klagen en als bewijs dat u gemeld heeft het MOR-nummer doorgeven.

Als uw pogingen een gebrek te willen verhelpen niet lukken, kunt u het wijkberaad inschakelen. Uw melding wordt dan in het overleg op het stadsdeelkantoor besproken.

Meldingen wijkberaad

N.B. Als u een melding wilt doen die niets te maken heeft met afval, groen, riolering, water en constructies, straten en straatmeubilair, verkeerslichten, borden, straatverlichting of u wilt een klacht indienen, bezwaar maken of in beroep gaan ga dan naar de pagina Klachten, bezwaar, beroep en compliment van de Gemeente Den Haag.

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.