Privacybeleid

De Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck (WB NW), gevestigd aan de Georges Bizetstraat 25, 2551 ZC te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WB NW verstuurt nieuwsbrieven naar personen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Hiervoor beheert en gebruikt WB NW van betrokkenen uitsluitend de naam en het e-mailadres, die tezamen de persoonsgegevens vormen.

In het geval dat personen of instanties een sponsoring doen aan WB NW zal van deze personen of instanties de naam en het IBAN rekeningnummer worden gebruikt en beheerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

WB NW verstrekt geen persoonsgegeven aan derden en deelt geen persoonsgegeven met derden, tenzij WB NW hiertoe wordt gedwongen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

WB NW neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WB NW) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

WB NW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en derhalve zolang u de nieuwsbrief van WB NW wenst blijven te ontvangen. Na opzegging zal onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegeven uit onze bestanden plaatsvinden.

Website

Onze website heeft niet de intentie om persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

WB NW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Zonder toestemming zullen wij geen informatie omtrent personen (zoals foto’s, films, geluidregistraties of documenten) op onze website plaatsen.

Beveiliging persoonsgegevens

WB NW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hanteert passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via ons emailadres nieuwwaldeck@hotmail.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar eerder genoemd secretariaat.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto; MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger Service Nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

WB NW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Veiligheid/Bit

Er zijn momenteel geen aanstaande Veiligheid/BIT evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.