Leefomgeving

Algemene informatie

De leefomgeving is een belangrijke voorwaarde voor de vaststelling of je het als bewoner ergens naar je zin hebt. En dan vooral de directe leefomgeving is van grote invloed. Voor het Wijkberaad Nieuw Waldeck is de buitenruimte in de wijk belangrijk. Niet dat de buitenruimte over onze wijkgrenzen niet interessant is, maar omdat onze taakstelling volgens de statuten ophoudt bij de wijkgrenzen. Zaken die wel belangrijk maar wijkoverstijgend zijn (waarvan het belang geheel of gedeeltelijk buiten de wijk ligt) worden in groepsverband in de Commissie Loosduinen aangepakt. Samen met bewonersorganisatie(s) van andere wijken of zelfs andere stadsdelen.

Werkgroep Buurtcontactpersonen

Het wijkberaad heeft in 2012 de werkgroep Buurtcontactpersonen bedacht. Meedoen in de werkgroep geeft weinig verplichtingen, maar levert veel op. Door van tijd tot tijd bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen raak je op de hoogte van de ontwikkelingen in andere buurten van de wijk en krijg je via het wijkberaad een beeld van het reilen en zeilen in de hele wijk. Je hoort ervaringen van andere bewoners over onderwerpen die mogelijk ook in je eigen buurt spelen, je raakt op de hoogte van de stand van zaken in de wijk en je informeert de centrale organisatie, het wijkberaad, over wat er leeft in de wijk. Het wijkberaad kan dan als het nodig is met deze informatie aan de gang en problemen en wensen kenbaar maken bij de gemeente of samenwerkende partners.

Nieuw Waldeck Ruimt Op

...

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.