Veiligheid/Bit

Vergaderagenda

Het Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck (BIT) kent geen vergaderagenda omdat de vergaderingen voor de deelnemers beperkt blijven tot één of twee evaluatievergaderingen per jaar. En die worden naar behoefte gehouden. In het partnerconvenant is ook sprake van ten minste één evaluatievergadering per jaar, maar dat is een evaluatie met de samenwerkende partijen.

Het BIT neemt verder deel aan het zogenoemde Uitvoeringsoverleg met de gemeente. Dat is een overleg dat viermaal per jaar plaatsvindt en gaat over zaken uit de dagelijkse praktijk waar alle organisaties die in de wijk werkzaam zijn bij betrokken zijn.

Ook binnen het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven, zoals reeds genoemd in de algemene informatie, vindt een aantal keren per jaar overleg plaats. In dit geval met de stedelijke overheid en andere veiligheidsteams.

Eenmaal per jaar is er een uitgaansavond voor de leden van het BIT-team. Alle loopgroepen nemen hier aan deel. Meestal bestaat het uitgaan uit een etentje, maar er kan ook voor een andere invulling worden gekozen. Het belangrijkste van deze avond is de ontmoeting en het samenzijn van alle BIT-teamleden. Loopgroepen zien elkaar voornamelijk bij algemene bijeenkomsten, zoals evaluaties. Voor het teamverband is het derhalve noodzakelijk elkaar regelmatig te zien.

Voor andere overleggen, acties of activiteiten kunt u deze pagina of de jaarplanner raadplegen.

Vergaderverslagen

Het BIT is meer een doe-werkgroep dan een werkgroep die regelmatig bij elkaar moet komen om zaken te bespreken. Van deze doe-dingen wordt elk jaar een overzicht gemaakt en ter verantwoording opgestuurd naar de gemeente. Deze jaarverslagen zijn openbaar en geven een goed inzicht in de activiteiten van de BIT-ers.

Voor meer vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Meer weten?
Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.