Wijkwijzer

Buurten

De Buurten

Omdat Nieuw Waldeck is ontworpen door vijf verschillende architecten en er in zogenoemde ‘lobben’- later buurten genoemd – is gebouwd, heeft elke buurt zijn eigen karakter. De muzikale naamgeving van de straten is conform de reeds bestaande naamgeving van het aangrenzende Waldeck. Daarom zijn ook de straten in Nieuw Waldeck vernoemd naar componisten en muzikanten. Met als gevolg dat er een Franse-, Amerikaanse-, Duits-/Oostenrijkse- en Italiaanse buurt is ontstaan.

De Tuinenbuurt is als reeds bestaande bebouwing niet genoemd in de hiervoor staande opsomming van buurten. Vanaf het begin van de bouw van Nieuw Waldeck is deze buurt echter wel onderdeel van het plangebied geweest. De Tuinenbuurt behoorde dus wel topografisch tot de ‘wijk’ Nieuw Waldeck, maar maakte geen deel uit van het werkgebied van het Wijkberaad Nieuw Waldeck. Daar kwam in 2013 verandering in want sindsdien valt ook deze buurt binnen het werkgebied van het Wijkberaad Nieuw Waldeck.

Duits-/Oostenrijkse buurt

De Duits-/Oostenrijkse buurt kent vier straten, de Palestrinaweg, het Palestrinaplantsoen, de Strausslaan en de Léharstraat met een bebouwing van voornamelijk eengezinswoningen aan de Strausslaan en de Léharstraat en gestapelde bouw in het gebied dat ligt tussen de Léharstraat, de Palestrinaweg en het Palestrinaplantsoen.

De buurt wordt in het Zuiden en het Westen begrensd door het Pauline de Haan-Manifargespad, de Catharina van Rennesstraat en een gedeelte van de Mozartlaan. Verder is op de scheiding met de Amerikaanse en de Franse buurt een fietspad dat de naam 1e, 2e, 3e en 4e Strausspad heeft gekregen. In het Noorden wordt de Duits-/Oostenrijkse buurt van de Italiaanse buurt gescheiden door een groengordel en watergang.

In het gebied bevinden zich een tandarts (Léharstraat 48), een gezondheidscentrum (Strausslaan 90) en Waldeck State, een nieuw V-vormig appartementengebouw voor begeleid wonen van meervoudig gehandicapten en voor bewoners zonder beperking (Strausslaan 470).

In het westen grenzend aan de Catharina van Rennesstraat bevindt zich een verzorgingshuis, het Wijndaelercentrum, en vier lage appartementengebouwen met zogenoemde HAT-woningen (Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens). Bij het verzorgingshuis op nummer 8 bevindt zich een brievenbus (lediging op werkdagen 17.00 uur).

Speeltuinen/tuintjes zijn te vinden aan de Strausslaan naast huisnummer 216 (voor peuters) en aan de Mozartlaan, naast een gemeentelijke volkstuin. Deze kinderspeeltuin (met panna-veldje) is aangelegd op verzoek van bewoners van Bohemen omdat in hun buurt geen speelgelegenheid aanwezig is.

Er zijn twee woningcorporaties in de Duits-/Oostenrijkse buurt actief. Dit zijn HaagWonen en Staedion.

Behalve (sociale) huurwoningen zijn er ook koopwoningen in het gebied aanwezig. Hiervoor zijn verscheidene VvE’s actief.

Italiaanse buurt

De Italiaanse buurt kent vier straten, de Rossinilaan, de Toscaninistraat, de Paganinistraat en de Puccinistraat met aan de Rossinilaan voornamelijk gestapelde bouw en voornamelijk eengezinswoningen aan de Toscaninistraat, Paganinistraat en Puccinistraat. De Puccinistraat bevindt zich in een soort uitstulping van de buurt. Bij een aantal wooncomplexen is het mogelijk inpandig te parkeren. Verder loopt er langs en door de buurt een fietspad met de naam Scarlattipad.

De buurt wordt begrensd door de Groen van Prinstererlaan in het Noorden, de Mozartlaan in het Westen en intern in de wijk de Maurice Ravelweg in het Oosten en (met uitzondering van de Puccinistraat) door het Scarlatti fietspad in het Zuiden.

In het gebied bevinden zich een bibliotheek (Rossinilaan 141), een tandartspraktijk (Rossinilaan 80), een spiritueel centrum Paratel (Rossinilaan 132), een dependance van het Maris College (Toscaninistraat 187), een outletwinkel (Paganinistraat 41), stadsboerderij De Kakelhof (Puccinistraat 215), tuincentrum Onings (ingang Mozartlaan 10) en tuincentrum Hanenburg (ingang Groen van Prinstererlaan 245). Een NL post- brievenbus vindt u in de Toscaninistraat bij huisnummer 41. Lediging vindt plaats op werkdagen om 17.00 uur.

Aan het eind van de Rossinilaan tussen de huisnummers 146-178/445-471/475-553 ligt een speelpleintje dat door een initiatief van de bewoners is omgetoverd tot een kinderspeeltuin. Een klein eindje verder aan het Toscanini fietspad naar de Groen van Prinstererlaan naast huisnummer 211 ligt nog een kinder-speeltuin van meer bescheiden omvang, alsmede, in de voormalige wijktuin daar tegenover, een buurttuin.

Aan de Puccinistraat ter hoogte van huisnummer 200 bevindt zich in de bocht van de watergang een door de omwonenden geïnitieerd en onderhouden watertuintje.

Er zijn twee woningcorporaties actief in de Italiaanse buurt. Dit zijn HaagWonen en Staedion.

Behalve (sociale) huurwoningen zijn er ook koopwoningen in het gebied aanwezig. Hiervoor zijn verscheidene VvE’s actief.

MUZIKANTEN

Rossinilaan – Gioachino Antonio Rossini | Toscaninistraat – Arturo Toscanini | Puccinistraat – Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini | Paganinistraat – Niccolò Paganini

Franse buurt

De Franse buurt is door een groenstrook verdeeld over twee gebieden. Grenzend aan de Groen van Prinstererlaan is een gedeelte met twee straten: de Albert Rousselstraat en de rondlopende Claude Debussystraat. Na de scheiding door een watergang en groen is er een nog veel groter gebied met zeven straten. Het ligt ingebed tussen de Tuinenbuurt, de Italiaanse buurt en de Amerikaanse buurt.

Vanaf één van de toegangswegen tot Nieuw Waldeck, de Maurice Ravelweg, kom je bij een open ruimte met onder andere een Kiss and ride pleintje. Links is de Jules Massenetstraat en met een kleine slinger rechtdoor de Georges Bizetstraat. De Georges Bizetstraat inrijdend vind je gelijk aan je rechterhand het gymnastieklokaal van de basisschool Het Lichtbaken, dan de inrit naar het wijkcentrum De Geest en vervolgens de toegang tot het Georges Bizethof. Na een bochtige Georges Bizetstraat naar rechts gaand bereik je de halfronde bebouwing aan de Hector Berliozstraat en even verder rechts de Hector Berliozkade. Na de halfronde bebouwing en een bocht naar links vind je aan je linkerhand het Hector Berliozplantsoen en een stukje verder, ook links, het Henri Duparcplantsoen. Verder gaand kom je in de Jules Massenetstraat met in de bocht, aan de rechterkant, de toegang tot het Jules Massenethof. De bocht van de Jules Massenetstraat volgende kom je bij een knik in de straat. Links is dan het Eric Satieplantsoen. Rechtdoor gaande bereik je dan weer het reeds genoemde Kiss and ride pleintje.

In de buurt zijn tevens de vijf reeds bestaande appartementengebouwen van woningcorporatie Vestia opgenomen. In deze appartementengebouwen wonen veel senioren.

In het gebied bevinden zich de RK basisschool Het Lichtbaken (Georges Bizetstraat 21), een wijkcentrum, historisch genaamd De Geest (Georges Bizetstraat 25), met daarnaast een stadstuin: De Groene Geest. Kismet, een Turkse bakker/levensmiddelenwinkeltje (Jules Massenetstraat 20) en aan de Oude Haagweg 265 snackbar Monique’s Place. Naast Bakkerij Kismet bevindt zich ook een Post.nl brievenbus. Lediging op werkdagen om 17.00 uur.

Speelmogelijkheden voor kinderen en jeugdigen zijn aanwezig op De Meent, een grote speel- en ontmoetingsplek midden in de wijk, met een verhard sportveld, enige speeltoestellen voor kinderen en een kabelbaan, in de groengordel bij de Claude Debussystraat tegenover huisnummer 68 en zeer beperkt bij het Hector Berliozplantsoen, daar zijn peuterspeeltuintjes, aan de Oude Haagweg, achter snackbar Monique’s Place, en aan de Oude Haagweg 55 waar scoutinggroep De Rimboejagers een clubhuis had. Op deze plek zijn ook een aantal woningen behorende bij de Hector Berliozstraat met de huisnummers 114 – 136. De plek is ingericht als een recreatieve ruimte/ontmoetingsplaats met een voetbalveldje, speelmogelijkheden en een buurt-/moestuin, genaamd de Waanzinnige Waldecktuin.

Er zijn drie woningcorporaties actief in de Franse buurt. Dit zijn HaagWonen, Staedion en Vestia.

Behalve (sociale) huurwoningen zijn er ook koopwoningen in het gebied aanwezig. Hiervoor zijn verscheidene VvE’s actief.

MUZIKANTEN

Hector Berliozstraat, Hector Berliozplantsoen en Hector Berliozkade – Louis Hector Berlioz | Henri Duparcplantsoen – Marie-Eugène-Henri Fouques-Duparc | Jules Masssenetstraat en Jules Massenethof – Jules Emile Frédéric Massenet | Georges Bizetstraat en Georges Bizethof – Alexandre César Léopold (Georges) Bizet | Eric Satieplantsoen – Éric Alfred Leslie Satie | Maurice Ravelweg – Maurice (of Joseph-Maurice) Ravel | Albert Rousselstraat – Albert Charles Paul Marie Roussel | Claude Debussystraat – Claude Achille Debussy

Amerikaanse buurt

De Amerikaanse buurt is verdeeld over twee gebieden. Eén gebied grenst aan het grotere deel van de Franse buurt en is door sloten omgeven. Het heet dan ook King Olivereiland. Het andere gebied ligt er naast en grenst aan de Lisztstraat en het Pauline de Haan-Manifargespad, aan de rand van de wijk.In het Westen wordt het begrensd door de Duits-Oostenrijkse buurt. Het bevat zes straten: het Louis Armstrongplein, de Charlie Parkerstraat, het Glenn Millerhof, de Louis Armstrongkade, de Duke Ellingtonstraat en de Billie Holidaystraat.

De Louis Armstrongkade en de Duke Ellingtonstraat lopen in elkaar over en vormen samen een soort afgerond vierkant.

In het gebied bevindt zich een vestiging van Middin, één op het King Olivereiland: De Schakel, een voorziening voor tijdelijk of langdurig verblijf voor jeugdigen met een licha-melijke, verstandelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 10 tot 23 jaar en een andere aan de Billie Holidaystraat 100 AC Waldeck, een activiteitencentrum voor (jong)volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Verder bevindt zich aan het Louis Armstrongplein een woongebouw met in de plint fysiotherapie en andere zorgprofessionals.

Een brievenbus vindt u in de Billie Holidaystraat bij huisnummer 36 en bij het woongebouw Het Loosduinse Hof aan het Glenn Millerhof 5. De bussen worden op werkdagen geleegd om 17.00 uur.

Speelmogelijkheden voor kinderen en jeugdigen zijn aanwezig op en bij het King Olivereiland. In de Noordwesthoek staat een ‘touwencircus’ zoals dat wordt genoemd, een sculptuur van rode touwen waarin gespeeld kan worden en aansluitend in het water ‘stappaaltjes’, waarover naar het aan de overkant liggende Strauss(fiets)pad kan worden gelopen. Maar ook in de groengordel bij Activiteitencentrum Waldeck aan de Billie Holidaystraat in de vorm van een groot, grillig gevormd, speelobject en een panna-veldje. Verder op het voorplein van het woongebouw aan het Louis Armstrongplein, bestaande uit een memospel, en op de kruising van de Charlie Parkerstraat en het Pauline de Haan Manifargespad (enkele houten peuterspeeltoestellen).

Er zijn twee woningcorporaties werkzaam in de Franse buurt. Dit zijn HaagWonen en Staedion.

Behalve (sociale) huurwoningen zijn er ook koopwoningen in het gebied aanwezig. Hiervoor zijn verscheidene VvE’s actief.

MUZIKANTEN

Louis Armstrongkade en Louis Armstrongplein – Louis Daniel Armstrong | King Olivereiland – Joe “King” Oliver | Glenn Millerhof – Alton Glenn Miller | Duke Ellingtonstraat – Edward Kennedy (Duke) Ellington |Billie Holidaystraat – Billie Holiday | Charlie Parkerstraat – Charles Christopher Parker junior

Tuinenbuurt

De Tuinenbuurt kent zeven straten, Binnentuinen, Buitentuinen, Kruidentuinen, Plantentuinen, Houttuinen, Vogeltuinen en Stadstuinen. De Tuinenbuurt, voorheen Zeeheldenbuurt geheten (met overeenkomstige straatnamen), heeft een bebouwing die al stamt uit het begin van de 20e eeuw met voor die tijd gebruikelijke arbeiderswoningen. Ook de straten-indeling is zoals vroeger gebruikelijk was. Rechte straten met daartussen blokken woningen.

De buurt ligt in de Zuid-Oosthoek van de wijk en wordt begrensd door de Groen van Prinstererlaan in het noorden en de Oude Haagweg in het oosten. In het westen en het zuiden grenst de Tuinenbuurt aan de Franse buurt.

In het gebied bevinden zich geen nutsvoorzieningen, wel een aantal ondernemingen, met name Garage Drive On (Buitentuinen 3), Van Son rijwielen (Oude Haagweg 275), huisartsenpraktijk Bol/Barendse (Oude Haagweg 287), avondwinkel Remix (Oude Haagweg 313) en koffiehuis Oude Haag (Oude Haagweg 321).

Er is in de buurt één kleine speelgelegenheid voor peuters en dat is ter hoogte van Houttuinen 35. Ingeklemd tussen de huisnummers 33 en 37.

Er staan ook twee informatiekasten voor aankondigingen en dergelijke. Eén in Vogeltuinen, vlak bij Binnentuinen en naast de brievenbus en één aan het eind van Stadstuinen, bij de kruising van Oude Haagweg en Groen van Prinstererlaan.

Er zijn twee woningcorporaties actie in de Tuinenbuurt. Dit zijn Staedion en Vestia.

Behalve (sociale) huurwoningen zijn er ook koopwoningen in het gebied aanwezig. Hiervoor zijn verscheidene VvE’s actief.

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Veiligheid/Bit

Er zijn momenteel geen aanstaande Veiligheid/BIT evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.