Duurzaamheid

Vergaderverslagen

Na de massale vissen- en vogelsterfte in 2010 en 2011 is er tot het wateronderzoek door de twee studenten van de opleiding Watermanagement MBO Greenport uit Naaldwijk in 2013 enorm veel gepraat en overlegd met alle betrokkenen en is er ook veel op papier gezet. Niet alle verslagen zult u op deze website aantreffen, omdat er veel heen en weer en langs elkaar heen is gepraat en het redelijk lang heeft geduurd voordat alle neuzen in de richting van een oplossing stonden.
De documenten en verslagen die een goed inzicht geven in het verloop van de gesprekken en overleggen en de stand van zaken zijn te vinden op de pagina Activiteiten. Hieronder treft u de vergaderverslagen van de projectgroep Watertuinen aan.

Terugblik Resultaten 2021

  • Actie bloemenzaadjes voorjaar
  • Snoei en bloeiactie mei en september 2021, bijdragen aan een mooie groene omgeving, dode takken gesnoeid, planten aangeplant, onkruid weggehaald en delen van de wijk waar projecten waren weer een stuk verbeterd
  • 25 vogelhuisjes geplaatst om vogels nestgelegenheid te geven. Dit draagt bij aan biodiversiteit zichtbaar maken in de stad en het ziet er natuurlijk ook gewoon heel gezellig uit
  • Voorjaars- en Najaarsvergadering 2021 waar het onderwerp duurzaamheid is besproken met bewoners
  • Meerdere bijeenkomsten gehad met bewoners die interesse hebben in het onderwerp en die mee willen denken, gesplitst in een werkgroep kleine duurzame initiatieven en een werkgroep energie coöperatie
  • Drie afvalacties in de wijk gedaan; in maart, juni met kano’s op het water en in september
Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.