Duurzaamheid

Algemene informatie Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het wijkberaad vormt een visie op duurzaamheid en activeert en inspireert bewoners om aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid in de wijk Nieuw Waldeck. Wij richten ons op bewoners uit Nieuw Waldeck en wat wijkbewoners kunnen doen om bij te dragen aan de toekomst van onze wijk, stad en planeet.

Dit is onze droom

Een wijk waar de lucht schoon is, de omgeving groen, zoveel mogelijk energie duurzaam wordt opgewekt en een stevige regenbui niet direct tot wateroverlast leidt. Een duurzame wijk waar het goed leven is voor bewoners en waarin iedereen als vanzelfsprekend doet wat hij kan op het gebied van ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Nieuw Waldeck als heerlijke wijk om te leven, ook voor toekomstige generaties, waar steeds meer mensen graag voor in beweging willen komen.

Werkgroepen

Wij hebben januari 2021 een oproep gedaan aan bewoners om zich te melden en mee te denken over dit thema.  Daar kwam grote respons op. We hebben twee werkgroepen gemaakt; kleine duurzame initiatieven en de energie coöperatie.

Werkgroep Energiecoöperatie

In januari 2021 zijn we als Wijkberaad samen met een bewoner uit de wijk gaan nadenken over het opzetten van een Energiecoöperatie. Er is een werkgroep Energiecoöperatie opgestart. Het bleek geen eenvoudige klus. We zijn aan de slag gegaan met het maken van een plan van aanpak, de aanvraag van subsidie en het opzetten van een tijdslijn.

Werkgroep Kleine Duurzame Initiatieven

Deze werkgroep denkt na over hoe we door middel van kleine initiatieven kunnen werken naar een duurzamere wijk. Denk aan regentonnen, vergroening door bijv. geveltuintjes, groene daken en communicatie over duurzame initiatieven.

Wilt u meedoen? Neem zo snel mogelijk contact op met annemieke.nw@hotmail.com

Werkgroep Duurzaamheid

...

Werkgroep Water

De werkgroep Water is een werkgroep die zich specifiek richt op één aspect van de wijk: de kwaliteit van het water in de wijk en de te nemen maatregelen om de kwaliteit op orde te houden. Na de uitgebreide baggerwerkzaamheden in 2015 is de waterkwaliteit zodanig verbeterd dat ook door de gemeente voorgestelde kwalitatieve verbeteringsmaatregelen niet nodig waren. In 2021 is er opnieuw een kwaliteitsmeting van het water in de wijk verricht met een positief resultaat. De werkgroep blijven we in de lucht houden en kan opgeschaald worden, indien er signalen komen dat de waterkwaliteit niet op orde is.

Samenwerking met partners

Partners van de werkgroep Water zijn de afd. Riolering en Waterbeheersing van de gemeente, het Hoogheemraadschap van Delfland, de ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging en de  groenbeheerder en wegbeheerder van het stadsdeelkantoor Loosduinen.