Groen

Activiteiten

Werkgroep Groen voert beleidszaken uit, maar is ook daadwerkelijk actief met-en-in-het groen zoals het organiseren van groenevenementen.

Vijver
Trouwen
Eiland

Snoei- en bloeiactie

Vanaf 2012 werd ongeveer twee keer per jaar door de vrijwilligers van de werkgroep ‘de snoei- en bloeidagen’ georganiseerd. Tijdens deze dagen worden geaccepteerde verzoeken van bewoners om perkjes en plantsoentjes op te knappen uitgevoerd, groen en bomen gesnoeid, bospercelen opgeschoond en onkruid op straat en stoepen verwijderd. De laatste jaren lijkt de animo van bewoners afgenomen te zijn, waardoor alleen de vaste groenprojecten aan de slag gaan. Wilt u een keer helpen, stuur ons een bericht via de mail of de website en dan kunt u altijd een keer helpen en de handen uit de mouwen steken en een dagje in de aarde wroeten.

Inventarisatierapport Groen

Ter ondersteuning van het streven het groen in Nieuw Waldeck weer op niveau te krijgen heeft de werkgroep Groen in 2013 een geïllustreerde inventarisatie gemaakt van alle aan te pakken plekken in de wijk en dit rapport op 22 februari 2013 tijdens een themabijeenkomst over het groen in Loosduinen aangeboden aan de toenmalige verantwoordelijke wethouder Karsten Klein.

Ondanks dat het stadsdeelkantoor Loosduinen met het beperkte onderhoudsbudget voortvarend met de rapportage aan de slag is gegaan, is het logischerwijze niet gelukt de complete achterstand in te lopen.

In een poging de onderhoudsachterstand in één keer in te lopen heeft het stadsdeelkantoor toen opdracht gegeven aan het ingenieursbureau van de gemeente een nieuwe visie voor de inrichting van het groen in Loosduinen en ook specifiek voor Nieuw Waldeck te ontwikkelen. Voor Nieuw Waldeck is dit vervolgens de Groenvisie Waldeck geworden.

Zowel de Visie wijkgroen Loosduinen als de Groenvisie Waldeck worden in tegenstelling tot een eerdere toezegging niet ondersteund door uitvoeringsplannen met als gevolg dat deze visies slechts beschouwd kunnen worden als uitgangspunten van de gemeente op de inrichting en het beheer van het groen in Loosduinen en specifiek Nieuw Waldeck.

Naar aanleiding van deze ervaring heeft de werkgroep Groen begin 2016 een 2e inventarisatie van de groenvoorziening Nieuw Waldeck uitgebracht en gepresenteerd aan het stadsdeelkantoor Loosduinen. Het stadsdeelkantoor gebruikt anno 2018 deze update nog steeds als leidraad voor het uit te voeren groenonderhoud.

Om de druk op het inlopen van de onderhoudsachterstand in o.a. het groen op te voeren, lobbyt het wijkberaad al enige jaren bij de politieke partijen voor extra geldelijke ondersteuning. Dit heeft in 2018 in twee achtereenvolgende jaren geleid tot het indienen van een motie bij de gemeenteraad en algemene ondersteuning van de politieke partijen van de vraag om budget.

Tuinbrigade

Omdat de werkgroep Groen zich ook het lot aantrekt van bewoners die door omstandigheden niet (meer) in staat zijn hun tuin(tje) te onderhouden, is er de Tuinbrigade. Vrijwilligers die hieraan deelnemen maken tuintjes van bewoners die hierom vragen netjes. Zij ruimen de tuin op, doen snoeiwerkzaamheden, vervangen eventueel wat plantjes en doen kleine reparaties. Op aanvraag kunt u de Tuinbrigade inschakelen.

Aanmelden
Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Veiligheid/Bit

Er zijn momenteel geen aanstaande Veiligheid/BIT evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.