Wijkwijzer

Wijk

Algemene informatie

Nieuw Waldeck is één van de zes wijken van het stadsdeel Loosduinen. De wijk zelf is verdeeld in vijf buurten: de Amerikaanse-, de Franse- (inclusief de vijf reeds bestaande Maairust flats aan de Oude Haagweg), de Italiaanse-, de Duits/Oostenrijkse- en de Tuinenbuurt (vanaf 1 januari 2013).

Nieuw Waldeck is officieel geen wijk in de betekenis die de overheid eraan toekent. Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt Nieuw Waldeck buurt 40 genoemd en de wijk waartoe Nieuw Waldeck behoort is Waldeck (wijk 18). Omdat Nieuw Waldeck zelf ook in buurten is opgedeeld wordt in de praktijk de benaming ‘wijk’ aangehouden.

Nieuw Waldeck heeft ca. 7.295 inwoners, een basisschool, een buurtsuper, een bibliotheek, een gezondheidscentrum, twee verzorgingshuizen, twee tuincentra, een kinderboerderij, woonvormen en een dagopvang voor personen met een verstandelijke-, lichamelijke- of meervoudige beperking en het wijkcentrum De Geest. Veel voorzieningen zijn binnen een straal van 1,5 km aanwezig. Het strand bevindt zich op 2,5 km. De woonwijk kenmerkt zich door veel groen, water, woonerven en speelgelegenheid. Het logo van de wijk is het Muzikantje waarvan een beeld is geplaatst op de voormalige keerlus van bus 14, het kruispunt van de Maurice Ravelweg, de Jules Massenetstraat en de Georges Bizetstraat. Nu in gebruik als P&R-plek voor de naast gelegen RK Basisschool Het Lichtbaken.

De wijk wordt begrensd door het Paulina de Haan Manifargespad, de Catharina van Rennesstraat, de Mozartlaan, de Groen van Prinstererlaan, de Oude Haagweg en een gedeelte van de Lisztstraat.

Nieuw Waldeck in cijfers (buurtmonitor gemeente Den Haag)

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.