Nieuws

Logo

Digitale bewonersbijeenkomst Italiaanse Buurt (Brief van stadsdeel directeur Mustapha el Boumeshouli)

09

February

2024

Geachte heer, mevrouw, Samen met de inwoners van Nieuw Waldeck is gewerkt aan een plan om Nieuw Waldeck op te knappen. <br>Het opnieuw inrichten van de Italiaanse buurt is één van de projecten die door de bewoners en de bewonerscommissie is gekozen en waar een deel van het opknapbudget aan besteed wordt.

Nieuw Waldeck Knapt Op

Project Italiaanse buurt is ontstaan na inspraak van de bewoners.
Van 27 maart tot en met 15 april 2020 konden bewoners van Nieuw Waldeck stemmen op hun favoriete projecten voor het opknappen van de wijk.
Er hebben 978 mensen gestemd. Dat is 16,15% van het aantal mensen in Nieuw Waldeck dat mocht stemmen.
De Italiaanse buurt is één van de vijf projecten die door de bewonerscommissie is gekozen als project dat zeker uitgevoerd moet worden.

De situatie op dit moment

De Italiaanse buurt is verouderd en verwaarloosd. Hierdoor ziet het er onrustig en rommelig uit.
Er is veel wortelopdruk (boomwortels die de stoep of de straat omhoog drukken) en het is niet altijd duidelijk waar geparkeerd mag worden.
De parkeervakken zijn te klein en sommige zijn onbruikbaar vanwege de wortelopdruk. Het groen is slecht onderhouden, de bestrating is verzakt en versleten.

Opnieuw inrichten

Zoals aangegeven op de site van de opknapplannen wordt de Italiaanse buurt opnieuw ingericht om het meer één geheel te maken.
Het opnieuw indelen en samenvoegen van parkeervakken, de rijweg en het groen brengt meer rust in de wijk.
Er wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om de wortelopdruk aan te pakken. We proberen evenveel of meer officiële parkeerplaatsen en bomen terug te brengen.

Digitale informatiebijeenkomst

Normaal gesproken nodigt de gemeente u uit voor een bewonersbijeenkomst, maar vanwege de
maatregelen in verband met corona, is het helaas niet mogelijk elkaar in het echt te ontmoeten.
Daarom houdt de gemeente een digitale informatiebijeenkomst en wel op donderdag 24 juni 2021
van 16.00 tot 17.30 uur.
Indien u wilt deelnemen aan deze digitale bijeenkomst, kunt u zich aanmelden via het volgende emailadres: nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl.
Dit kan uiterlijk tot 23 juni.

Op de dag van de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met daarin een link voor deelname.
Tijdens de bijeenkomst kunt u via de zogenoemde chat-functie reageren op en vragen stellen over het schetsontwerp.

Hoe daarna verder?

Na de digitale informatiebijeenkomst verwerken wij de reacties uit de buurt in het Voorontwerp voor de Italiaanse buurt.
In het najaar van 2021 organiseren wij opnieuw een bewonersavond
over het Voorontwerp. Daarna wordt het Voorontwerp verder uitgewerkt en zes weken ter inzage gelegd.
Tijdens deze periode volgt een derde wijkbijeenkomst waar het ontwerp wordt toegelicht.
Na het verwerken van de reacties, ook wel zienswijzen genoemd, wordt het ontwerp door het college vastgesteld. De uitvoering staat gepland voor 2023.

Overige informatie

Wanneer u niet bij de digitale bijeenkomst aanwezig kunt zijn, kunt u informatie over het project
vinden op de website www.denhaag.nl (zoek op ‘Nieuw Waldeck knapt op’).
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl
Graag zien wij u op de digitale bijeenkomst op 24 juni a.s.

Met vriendelijke groet,
Mustapha el Boumeshouli,

Stadsdeeldirecteur Loosduinen

No items found.
Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Arrow leftArrow right