Nieuws

Logo

Bewonersbijeenkomst donderdag 7 juli 2022 in wijkcentrum de Geest

09

February

2024

Op 7 juli 2022 werd in de ochtend besloten, nav de eerdere onrust in de wijk, met bewoners en wijkpartners het gesprek aan te gaan. Het was een goed initiatief van de verschillende wijkpartners. Wat was er een hoge opkomst van betrokken bewoners. Er stonden zelfs bewoners buiten de ruimte om mee te luisteren. Er was een duidelijke uitleg over de eerdere en toekomstige inzet van de politie, het stadsdeel, WijkZ jongerenwerk en het Wijkberaad Nieuw Waldeck. Wat bijzonder was die avond, was dat er ook jongeren waren die deelnamen aan het gesprek. Er werden zorgen geuit door bewoners en er werd gesproken over mogelijke oplossingen. Er ontstond op sommige momenten ook begrip voor elkaars verhaal. Zo hoort het, samen in gesprek met alle wijkpartners en de direct betrokkenen, om te kijken hoe zaken anders en beter kunnen om het woonplezier van iedereen te waarborgen in Nieuw Waldeck. 

De volgende afspraken/actiepunten zijn genoteerd:

  • Er komt een gesprek tussen de aanwezige jongeren en medewerkers van stadsdeel en jongerenwerk (in het vervolg mogelijk uit te breiden naar meer partijen) om nader uit te diepen hoe zij tegen de gebeurtenissen aankijken en met hen de mogelijkheden te verkennen die er zijn om beter met de doelgroep in contact te komen en hoe ongeregeldheden en andere overlast te voorkomen. Een eerste gesprek heeft inmiddels plaats gevonden. En een vervolggesprek is al gepland.
  • Alle partners (gemeente, welzijnswerk en politie) kijken actief wat zij kunnen doen om zowel op het gebied van preventie als op het gebied van repressie ongeregeldheden te voorkomen, zoals die zich hebben voorgedaan bij de Keerlus.
  • Er wordt actief gecommuniceerd vanuit de gemeente naar de bewoners van Nieuw Waldeck over de stand van zaken. Zowel op het gebied van zaken die al opgepakt zijn als over zaken die nog op stapel staan. Een eerste bericht is in de maak.
  • Mocht u zaken in de wijk zien die niet in de haak zijn, waar u zorgen over heeft en die wellicht zelfs strafbaar zijn, neem dan contact op met de politie. U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie. Via politie.nl kunt u zaken melden of aangifte doen. Ook kunt u bellen met 0900-8844 voor niet spoedeisende zaken. Denkt u dat de situatie gevaar oplevert, bel dan 112. Dit helpt de politie om zicht te krijgen op zaken die spelen in onze wijk en hierop te handelen of handhaven. 
  • Bewoners kunnen ideeën, suggesties, signalen over de onrust en hoe deze te voorkomen, delen via het emailadres: loosduinen@denhaag.nl
No items found.
Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Arrow leftArrow right