Nieuws

Logo

Bijeenkomst Italiaanse wijk

09

February

2024

6 januari 2023 Op donderdag 8 december zijn bewoners van de Italiaanse wijk uitgenodigd door de woningcorporaties Staedion en Haagwonen om in gesprek te gaan over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Ook gemeente, Wijkz en politie waren aanwezig. Aanleiding voor de uitnodiging waren de schietpartijen die rond en in een woning in de Puccinistraat hebben plaatsgevonden en de uitnodiging betrof bewoners die rond dit gebied wonen.

Samenvatting vanuit het stadsdeel Loosduinen

"In december zijn de gemeente, betrokken partijen en bewoners bij elkaar gekomen naar aanleiding van onrust in de Puccinistraat. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over overlast in de buurt, verlichting, groen en de buitenruimte in het algemeen. Dit sluit ook aan bij de Wijkagenda Waldeck die in 2022 samen met bewoners is gemaakt. Betrokken partijen hebben uitgesproken meer samen te willen werken om dit aan te pakken.

Komend jaar organiseert de gemeente een vervolgbijeenkomst met alle partijen en bewoners. Tijdens die bijeenkomst komen partijen terug op de benoemde punten over de fysieke ruimte maar wordt er vooral ook ingezoomd op welke wensen er leven om onderling iets samen te organiseren om de wijk leuker te maken. De community builder zal bewoners in de wijk actief opzoeken, bijv bij activiteiten van De Geest of de bibliotheek, om meer animo en wensen voor cohesie (en voor de bijeenkomst zelf) bij bewoners op te sporen en aan te wakkeren. U krijgt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst." 

Input vanuit aanwezige bewoner 

Er werd door Haagwonen uitleg gegeven wat er zoal gedaan is en waarom het zo lang duurt voordat een bewoner na ernstig en herhaaldelijke overlast uit zijn huis kan worden gezet. Direct omwonenden gaven aan dat als er eerder op de klachten van overlast was gereageerd het misschien minder geëscaleerd was.

Daarna werd aan de aanwezigen gevraagd hoe zij de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk ervaren. Reacties waren het hoge groen zowel de bomen als langs het water, waardoor je niet goed zicht hebt om wat er om je heen gebeurd. De geringe verlichting, waardoor de wijk erg donker oogt en ook de schietpartijen werden door de bewoners als onveilig ervaren.

Op de vraag wat er voor bewoners gedaan kan worden is nog geen antwoord gekomen. Maar er wordt geprobeerd in het voorjaar iets te organiseren voor de wijkbewoners. Na het gesprek is in kleine groepjes nog even doorgepraat en er wordt een actielijstje gemaakt waar we mee aan de slag gaan.

Reactie Wijkberaad Nieuw Waldeck

Het Wijkberaad Nieuw Waldeck hoopt dat er vanuit de verschillende wijkpartners gekeken kan worden hoe er in Nieuw Waldeck meer samenhang gecreëerd kan worden. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar! Heeft u mooie ideeën? Laat het weten via nieuwwaldeck@hotmail.com of via het contactformulier op de website van het wijkberaad Nieuw Waldeck.

No items found.
Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Arrow leftArrow right