Nieuws

Logo

Interview met de nieuwe co-voorzitters Wouter en Annemieke

09

February

2024

Interview met de co-voorzitters Wouter en Annemieke

Hoe lang ben je al betrokken bij het wijkberaad?

Annemieke: sinds 2012. Het begon met de aanleg van een speeltuin. Ik kreeg contact met Zeger, voormalig lid van het wijkberaad en al snel werd ik buurtcontactpersoon. Ik nam deel aan de werkgroep water waarna ik me heb aangesloten bij de werkgroep groen. De buurttuin Toscanini werd met buren opgezet en toen waren de snoei- en bloeidagen een logisch vervolg. Ik ben mee gaan kijken bij AB-vergaderingen en ik vond het gewoon een leuke club mensen met hart voor de wijk.

Wouter: Sinds 2011 ben ik betrokken bij het wijkberaad. Ik las ergens een oproep om mee te doen met een nieuw op te richten Werkgroep Groen. Na op sollicitatie te zijn geweest bij Zeger Brinkman ben ik deelnemer geworden in de werkgroep Groen. Na een aantal jaren ben ik voorzitter geworden van deze werkgroep, wat automatisch inhield dat ik bij de algemeen bestuur vergaderingen werd uitgenodigd. Nadat de vorige voorzitter Henk de Valk had aangegeven een stapje terug te willen doen, hebben Annemieke en ik ervoor gekozen om het voorzitterschap samen op ons te nemen.

Waarom ben je dit gaan doen?

Annemieke: Betrokkenheid bij je leefomgeving vind ik heel belangrijk.  Je moet er zelf wat van maken in je wijk en straat en er is veel te winnen als iedereen zijn steentje bijdraagt. Ik hou van mensen, van Nieuw Waldeck en van Den Haag, ben er geboren en getogen. Ik ben blij hier te wonen, het is hier groen en het voelt alsof je op de camping verblijft; fluitende vogels, veel bomen, speelgelegenheid voor de kinderen en mooie waterrijke stukken. En dat in Den Haag.

Wouter: Je woonomgeving is een grote bepalende factor in je leven. Het is de plek waar onze kinderen opgroeien. Het is belangrijk dat dit een prettige leefomgeving is. Het op orde houden van het leefklimaat in Nieuw Waldeck kost inzet van alle bewoners.

Wat vind je leuk aan je inzet voor het wijkberaad?

Annemieke: Het contact met mensen, de diversiteit aan taken, ruimte voor mijn ideeën en creativiteit en ik kan direct bijdragen aan een betere leefomgeving. Daar heb ik dagelijks profijt van.

Wouter: Het co-voorzitterschap is een uitdagende functie waarin je te maken hebt met complexe (vraag) stukken van de gemeente, maar ook het op een ladder staan om een vogelhuisje op te hangen en  alles wat daar tussenin zit. Het kost veel tijd en energie, maar de energie die je er uit terug ontvangt, maakt het meer dan de moeite waard om dit te doen.

Maar leg eens uit; Twee co-voorzitters, hoe is dat zo gekomen?

Annemieke: Wouter en ik hebben beide een drukke baan en een gezin met kinderen. We willen beide iets betekenen voor de wijk, maar om het alleen te doen, is lastig en kost ontzettend veel tijd. Samen kunnen we de taken delen. We hebben veel online contact en proberen zoveel mogelijk in te spelen op ontwikkelingen in de wijk, zodat de wijk voor iedereen een gezellige plek blijft om te wonen.

Wouter: Het voorzitterschap kost veel tijd. Als buitenstaander denk je misschien dat het meevalt, maar er wordt vrij veel van een Wijkberaad verwacht. Er is altijd wel iets wat speelt in de wijk en de gemeente Den Haag komt ook regelmatig met bijzonderheden of verzoeken waar we op in moeten spelen. Hier moet het wijkberaad op tijd op anticiperen, anders worden er soms besluiten genomen die niet altijd in het belang van de wijk zijn.

 

Wat gaat er goed in de wijk?

Annemieke: De saamhorigheid onder de bewoners, de groene opzet van de wijk, de vele speelvoorzieningen voor kinderen, een veelheid aan voorzieningen op korte afstand en we zitten natuurlijk op tien minuten van  het strand.

Wouter: Nieuw Waldeck bestond van origine uit sociale woninghuur. Inmiddels zijn er vele woningen verkocht, waardoor er een gemêleerde samenstelling van bewoners is ontstaan. Het is de sfeer in je eigen straat die bepaalt hoe prettig je woont. Wat mij opvalt is dat veel buurtbewoners elkaar kennen. Dit gecombineerd met de vele voorzieningen in de nabije omgeving van onze groene wijk, maakt dat het prettig wonen is.

Wat gaat er minder goed in de wijk?

Annemieke: Het onderhoud van de wijk, de inrichting en het vele groen waar de laatste jaren nauwelijks onderhoud aan is gepleegd. Maar ook de onverzorgde indruk die het maakt door het slechte onderhoud en het vele straatafval in de wijk. Zelf zie ik in Nieuw Waldeck helaas nooit medewerkers van de gemeente in de wijk die afval komen opruimen. De verantwoordelijkheid om de wijk schoon te houden kan echter niet alleen bij bewoners gelegd worden.

Wouter: Het vele aanwezige groen lijkt de groenbeheerders boven de pet te groeien. Door structureel te weinig onderhoud, groeit het groen op veel plekken te weelderig. De openbare ruimte is op diverse plekken niet op orde. Scheefliggende tegels, parkeerdruk, hondenpoep, kapot straatmeubilair e.d. zorgt voor een onverzorgde wijk. Daarbij zijn er helaas ook bewoners die het niet zo nauw nemen met het netjes houden van hun omgeving.

2020: wat hebben jullie in 2020 als beginnend voorzitters allemaal opgepakt?

Annemieke: Het was natuurlijk een bijzonder jaar door Corona. We hebben door uitval van activiteiten eigenlijk veel tijd gehad om na te denken over wat we willen bereiken. We hebben ons verdiept in alle thema’s en onderwerpen die in de wijk spelen. Ook zijn we door Henk de Valk uitgebreid ingewerkt en hebben we met hem mee mogen kijken bij alle zaken die allemaal opgepakt moeten worden in een voorzittersfunctie en binnen het wijkberaad. Er is een actie met vogelhuisjes opgezet, waardoor we veel bewoners hebben leren kennen, deze actie was een groot succes. We hebben de snoei- en bloeiactie voortgezet. We zijn aan de slag gegaan met alle betrokken partners in de wijk door gesprekken te voeren en contacten te leggen. Ook met collega-wijkberaden. Dat is een leerzaam traject en we krijgen van iedereen gelukkig veel ondersteuning, daar waar nodig.

Wouter: We zijn begonnen met het uitbreiden van onze inzet op alle beschikbare communicatiekanalen. Social media hebben we opgepakt om wijkbewoners beter te bereiken. Er wordt aan de website gewerkt om deze actueel te maken. Vanwege de corona maatregelen hebben we onze eerste bewonersvergadering volledig digitaal gedaan via YouTube en Facebook. Ook zijn we een petitie gestart tegen de mogelijke komst van een coffeeshop.

2021: Waar wil je het komende jaar aan werken?

Annemieke: Contacten met bewoners verder uitbouwen. Inzetten op communicatie van deze tijd; verbetering van de website, Facebook en het verder door ontwikkelen van het Muzikrantje, zodat er voor iedereen iets te lezen is wat aansluit bij hun wensen en behoeften. Ook duurzaamheid willen we in de wijk onder de aandacht brengen. Daar kunnen nog grote stappen gezet worden.

Wouter: Dit jaar gaat er een start gemaakt worden met de realisatie van de plannen Nieuw Waldeck Knapt Op. Als het goed is, gaat hiermee een grote boost gegeven worden aan het uiterlijk van de openbare ruimte in de wijk. Helaas is er bij lange na niet voldoende budget om alle tekortkomingen in de wijk aan te pakken. Het wijkberaad blijft zich ook in 2021 voor inzetten dat het onderhoud van de openbare ruimte op een structureel hoger niveau moet komen. De speerpunten waar het wijkberaad in 2021 aan gaat werken zijn communicatie en samenwerking, duurzaamheid, de openbare ruimte, het BIT en overige actualiteiten.

Welke resultaten wil je behalen?

Annemieke: Bijdragen aan het op orde krijgen van de wijk. Ik wil werken aan een betere zichtbaarheid van het wijkberaad, wij zijn er voor onze wijkbewoners. Ook willen we dat het groen in de wijk beter onderhouden wordt. Kortom alles doen wat nodig is om onze wijk beter en mooier te maken.

Wouter: Voor mij is het belangrijkste resultaat dat mede door de inzet van het wijkberaad de leefbaarheid in de wijk beter wordt. Helaas is er nu momenteel veel inzet nodig om de leefbaarheid niet achteruit te laten gaan.

No items found.
Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Pdf

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Arrow leftArrow right