Muzik(r)antje

Het Muzik(r)antje is het gedrukte nieuwsorgaan van het Wijkberaad Nieuw Waldeck. Het verschijnt viermaal per jaar, in de maanden april, juni, september en november, in een oplage van 3.800 exemplaren en wordt huis-aan-huis verspreid.

Voor actuele berichtgeving wordt gebruik gemaakt van Facebook. Bewoners die hun e-mailadres hebben doorgegeven, kunnen spoedberichten langs deze weg ontvangen.

Hieronder vindt u de verschenen Muzik(r)antjes die vanaf 2016 tot en met heden zijn uitgebracht. Deze uitgaven zijn direct op uw computer of tablet in te zien, op te slaan of uit te printen. Eerdere edities zijn op te vragen via het contactformulier.

Veel leesplezier toegewenst.

  • Een coffeeshop in Nieuw Waldeck?
  • Bouwplannen Beethovenplantsoen
  • Interview met de nieuwe co-voorzitters
  • Najaars bewonersvergadering digitaal

Eerdere uitgaven

Opvragen oudere uitgaven