Muzik(r)antje

Het Muzik(r)antje is het gedrukte nieuwsorgaan van het Wijkberaad Nieuw Waldeck. Het verschijnt viermaal per jaar, in de maanden april, juni, september en november, in een oplage van 3.800 exemplaren en wordt huis-aan-huis verspreid.

Voor actuele berichtgeving wordt gebruik gemaakt van Facebook. Bewoners die hun e-mailadres hebben doorgegeven, kunnen spoedberichten langs deze weg ontvangen.

Hieronder vindt u de verschenen Muzik(r)antjes van de laatste drie jaar. Direct op uw computer of tablet in te zien, op te slaan of te printen. Eerdere edities zijn op te vragen via het contactformulier.

Veel leesplezier toegewenst.

  • Kantelwijk of Kansenwijk?
  • De waanzinnige Waldecktuin Weetjes
  • AED, wat kun je ermee?
  • Den Haag Doet Burenhulp
  • Veertig? Vieren!
  • Pop-Update

Eerdere uitgaven

Opvragen oudere uitgaven