Wijkberaad

 
 

Bestuur

De Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck is een bewonersorganisatie bemand door vrijwilligers. De rechtsvorm is een niet-commerciële stichting. Dit betekent dat er, zoals gebruikelijk is bij verenigingen en stichtingen die sociale doelen nastreven, een bestuur is die het beleid bepaalt.

Er is een Dagelijks Bestuur voor de dagelijkse leiding met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een Algemeen Bestuur (AB), bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) en vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen, eventueel aangevuld met leden zonder een specifieke taak, de zogenoemde algemene leden.

De wijkbewoners die het Algemeen Bestuur vormen zijn de hierna genoemde personen.

 

Samenstelling Algemeen Bestuur vanaf 1 mei 2020

Wouter van den Ende

Co-Voorzitter

Annemieke Knoester

Co-Voorzitter

Henk de Valk

Secretaris

Ronald Sikking

Penningmeester

Monique de Valk

2e Secretaris

Henk Snijder

Lid vanuit het Buurt Interventie Team (BIT)

Annelies Jansen

Lid vanuit de werkgroep Stadstuin De GroeneGeest

Daniël Veldman

Lid vanuit de werkgroep Waanzinnige Waldecktuin, tevens webmaster

Cathi van der Kruit

Algemeen lid

Openstaande Vacature

Lid vanuit de werkgroep Buurtcontact