Wijkberaad

 
 

Bestuur

De Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck is een bewonersorganisatie bemand door vrijwilligers. De rechtsvorm is een niet-commerciële stichting. Dit betekent dat er, zoals gebruikelijk is bij verenigingen en stichtingen die sociale doelen nastreven, een bestuur is die het beleid bepaalt.

Er is een Dagelijks Bestuur voor de dagelijkse leiding met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een Algemeen Bestuur (AB), bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) en vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen, eventueel aangevuld met leden zonder een specifieke taak, de zogenoemde algemene leden.

De wijkbewoners die het Algemeen Bestuur vormen zijn de hierna genoemde personen.

 

Samenstelling Algemeen Bestuur vanaf 1 januari 2018

Henk de Valk

Voorzitter

Monique de Valk

Waarnemend secretaris

Cathi van der Kruit

Penningmeester

Henk Snijder

Lid vanuit het Buurt Interventie Team (BIT)

Wouter van den Ende

Lid vanuit de werkgroep Groen

vacature

Lid vanuit de werkgroep Buurtcontact

Annelies Jansen

Lid vanuit de werkgroep Stadstuin De GroeneGeest
Lid vanuit de werkgroep Water

Ronald Sikking

Lid vanuit de werkgroep Waanzinnige Waldecktuin

vacature

Algemeen lid

vacature

Algemeen lid