Verassing!..

En ineens werden we na de jaarwisseling verrast door berichtgeving over nieuwbouw bij het Beethovenplantsoen.

Het plan is een 7-etage tellend appartementencomplex, deels sociale huur en deels voor cliënten die doorstromen vanuit de maatschappelijke opvang richting beschermd wonen.

Het Wijkberaad Nieuw Waldeck, Wijkberaad Walboduin en Commissie Loosduinen zijn op geen enkele wijze geïnformeerd.

Hoe kan dit zo lopen? Onbestaanbaar!

Degelijk bestuur is toch dat alle betrokken partijen in een wijk die rechtstreeks belang hebben bij dit soort plannen, bijtijds op de hoogte worden gesteld?

Dat is transparant zijn naar je bewoners en alle belangen mee laten tellen, niet alleen die van de opstellers van de plannen.

Wij hopen dat dit op korte termijn hersteld wordt door de gemeente Den Haag, zodat alle betrokken partijen en bewoners mee kunnen denken en hun visie op dit plan kunnen geven.

De omwonenden zijn inmiddels een petitie gestart om hun bezwaar kenbaar te maken. Wil je hen steunen, onderteken dan nu de petitie! www.burenbeethovenplantsoen.nl