Nieuw Waldeck knapt op

In het laatste kwartaal van 2019 heeft het Wijkberaad Nieuw Waldeck in samenwerking met de gemeente Den Haag en een bewonerscommissie een plan uitgewerkt om de diverse buurten van de wijk op te knappen.

Op deze pagina zullen de diverse projecten per buurt inzichtelijk worden gemaakt. Deze pagina zal worden bijgewerkt naarmate de diverse projectplannen volledig zijn uitgewerkt.

Heeft u eventuele vragen en/of opmerkingen neem dan contact met ons op via ons contactformulier of stuur een e-mail naar: nieuwwaldeck@hotmail.com

Mocht u vragen hebben voor de gemeente Den Haag, dan kunt u een e-mail sturen naar: nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl

Projecten per buurt:

Duits-/Oostenrijkse Buurt

Duits-/Oostenrijkse Buurt

Voor deze buurt is nog geen Voorontwerp beschikbaar

Italiaanse Buurt

Voorontwerp Italiaanse Buurt

Samen met de inwoners van Nieuw Waldeck is gewerkt aan een plan om Nieuw Waldeck op te knappen. Het opnieuw inrichten van de Italiaanse buurt is één van de projecten die door de bewoners en de bewonerscommissie is gekozen en waar een deel van het opknapbudget aan besteed wordt.

Na de digitale bewonersavond voor het Schetsontwerp op 24 juni jl. is op 10 november een inloopavond georganiseerd voor het concept Voorontwerp. Kon u deze avond niet bijwonen? Dan kunt u hier tot 1 december 2021 het ontwerp zien en eventuele vragen of opmerkingen mailen naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl De reacties worden van een antwoord voorzien en gepubliceerd op de website www.denhaag.nl (zoek op ‘Nieuw Waldeck knapt op’).

Het Voorontwerp wordt begin 2022 zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode volgt een derde wijkbijeenkomst waar het ontwerp nogmaals wordt toegelicht. Na het verwerken van de zienswijzen wordt het ontwerp door het college definitief vastgesteld. De uitvoering staat gepland voor 2023.

Amerikaanse Buurt

Amerikaanse Buurt

Voor deze buurt is nog geen Voorontwerp beschikbaar

Franse Buurt

Franse Buurt

Voor deze buurt is nog geen Voorontwerp beschikbaar

Tuinenbuurt

Tuinenbuurt

Voor deze buurt is nog geen Voorontwerp beschikbaar