De Kerst staat voor de deur, en onze mooie wijk is weer feestelijk verlicht!

Ondanks dat het jaar 2020 soms zwaar en deprimerend was, blijft de feestelijke stemming er in Nieuw Waldeck goed inzitten!
Het Wijkberaad kijkt terug op 2020 als een productief maar bewogen jaar.
De wisseling van de wacht voor wat betreft het voorzitterschap, en de daaruit voortvloeiende inwerk periode voor de nieuwe garde heeft uiteraard de nodige voeten in de aarde gehad.
Nu we bestuurlijk weer in rustiger vaarwater komen, kunnen we ons met goede zin gaan richten op 2021. Wij hebben er in elk geval zin in!

Het Wijkberaad wenst iedereen fijne feestdagen een een zeer voorspoedig 2021 toe!