Groen

Algemene informatie

Wie een blik werpt op de kaart van Loosduinen, waar Nieuw Waldeck in ligt, ziet een zeer compacte bebouwing met als groene zones eromheen in het grotere gebied Loosduinen; Madestein, Solleveld, Ockenburg, De Uithof Meer en Bos, Rosenburg, het Westduinpark en de Bosjes van Pex.
Nieuw Waldeck op zich heeft geen vergelijkbare grote natuurgebieden. Maar als we door de wijk lopen valt het wel op dat er veel parkachtige groenstroken en bosplantsoenen zijn. Er zijn veel bomen en struiken, de wijk oogt dan ook bovengemiddeld groen als we het met andere Haagse wijken vergelijken. Je hoort veel verschillende vogels fluiten, ’s avonds als het begint te schemeren zie je vleermuizen rondfladderen en er huizen zelfs grotere roofvogels waaronder buizerds in de buurt van het vogeleiland. Ook zijn er in de wijk regelmatig vossen gespot tegen het nachtelijke uur. Langs het Scarlattipad ligt een mooie groenzone met een vogeleiland, waar veel vogels en dieren verblijven.
Ook rondom de kinderboerderij ligt een groene zone waar veel bomen staan en waar het bosachtig aandoet. King Olivereiland is omringd met water. Er zijn diverse vogeleilanden.
In het Beethovenplantsoen is een mooie groene zone met water en bomen langs de walkanten en verschillende bomen door het plantsoen verspreid.
Wat de kaart echter niet zichtbaar maakt zijn de vele tuinen die onzichtbaar ingesloten tussen de huizen een eigen wereld vormen. “Echte natuur” zul je er niet vinden, maar er zijn tuinen bij die werkelijke pareltjes zijn in de grote stad. Natuurlijke processen vinden er dan ook wel degelijk plaats.
Doordat ieder zijn tuintje naar eigen smaak inricht of juist helemaal niet, is de diversiteit van het groen groot. Tussen en achter de schuttingen vinden we van alles, van tegeltuin tot wildernis.
Monumentale bomen hebben we in Nieuw Waldeck niet. Wel hebben we bomen in de wijk die de 50 jaar reeds gepasseerd zijn en beeldbepalend zijn in de wijk.
Bloementuinen, watertuinen, grastuinen en zandtuinen wisselen elkaar af. Geen wonder dat we hier veel verschillen aantreffen in diersoorten.
Er zijn dan ook veel dieren te vinden, waaronder vogels, insecten, spinnen, amfibieën en zoogdieren.
Deze biodiversiteit vinden we als wijkberaad van groot belang, omdat dit bijdraagt aan een fijne leefomgeving, een gevoel van ontspanning en groene tuinen helpen om grote regenbuien te verwerken.

In 2011 is het wijkberaad gestart met het organiseren van zogenoemde snoei- en bloeidagen. Dit zijn dagen waarop plekken groen in de wijk worden opgeknapt of opnieuw worden ingericht. De aanleiding was een groot aantal klachten van bewoners uit de hele wijk over het groen en een verzoek van een 20-tal bewoners uit de Paganinistraat een redelijk groot plantsoen aldaar opnieuw in te richten.

Na afloop van de 1e snoei- en bloeidag, die op zes locaties in de wijk plaats vond, waren de deelnemende bewoners zo enthousiast, dat er al gelijk werd gesproken over een mogelijke voortzetting van het initiatief en spraken verscheidene deelnemers zich al uit voor de oprichting van een werkgroep om zo de voortgang te waarborgen.

Op 11 januari 2012 was het zover. Op de verkennende vergadering die dag werd besloten tot de oprichting van een werkgroep Groen. Het aantal deelnemers waarmee werd gestart bedroeg 7 personen. Al snel liep dit aantal op naar 11 deelnemers. Anno 2018 bedraagt het aantal deelnemers 9.

Doelstelling en beleid

Het doel van de werkzaamheden van de werkgroep Groen is te komen tot een open, goed onderhouden groenstructuur passende bij het (woon)karakter van Nieuw Waldeck. Dat betekent dat een goede keuze zal moeten worden gemaakt uit boomsoorten en onderbegroeiing. Dus geen weelderige planten- en struikengroei en houtopschot in boomvakken en boomsoorten die passen in een bebouwde omgeving. Een open en overzichtelijke groenstructuur geeft een ruimtelijk beeld en bevordert de veiligheid in de wijk.

De werkgroep tracht dit doel te bereiken door overleg met de verantwoordelijke gemeentelijke instellingen en de inzet van Haagse Kracht van de bewoners/vrijwilligers.

Welke activiteiten de werkgroep onderneemt om het bereiken van de gestelde doelen te ondersteunen, leest u op de pagina Activiteiten.