Groen

Algemene informatie

In 2011 is het wijkberaad gestart met het organiseren van zogenoemde snoei- en bloeidagen. Dit zijn dagen waarop plekken groen in de wijk worden opgeknapt of opnieuw worden ingericht. De aanleiding was een groot aantal klachten van bewoners uit de hele wijk over het groen en een verzoek van een 20-tal bewoners uit de Paganinistraat een redelijk groot plantsoen aldaar opnieuw in te richten.

Na afloop van de 1e snoei- en bloeidag, die op zes locaties in de wijk plaats vond, waren de deelnemende bewoners zo enthousiast, dat er al gelijk werd gesproken over een mogelijke voortzetting van het initiatief en spraken verscheidene deelnemers zich al uit voor de oprichting van een werkgroep om zo de voortgang te waarborgen.

Op 11 januari 2012 was het zover. Op de verkennende vergadering die dag werd besloten tot de oprichting van een werkgroep Groen. Het aantal deelnemers waarmee werd gestart bedroeg 7 personen. Al snel liep dit aantal op naar 11 deelnemers. Anno 2018 bedraagt het aantal deelnemers 9.

Doelstelling en beleid

Het doel van de werkzaamheden van de werkgroep Groen is te komen tot een open, goed onderhouden groenstructuur passende bij het (woon)karakter van Nieuw Waldeck. Dat betekent dat een goede keuze zal moeten worden gemaakt uit boomsoorten en onderbegroeiing. Dus geen weelderige planten- en struikengroei en houtopschot in boomvakken en boomsoorten die passen in een bebouwde omgeving. Een open en overzichtelijke groenstructuur geeft een ruimtelijk beeld en bevordert de veiligheid in de wijk.

De werkgroep tracht dit doel te bereiken door overleg met de verantwoordelijke gemeentelijke instellingen en de inzet van Haagse Kracht van de bewoners/vrijwilligers.

Welke activiteiten de werkgroep onderneemt om het bereiken van de gestelde doelen te ondersteunen, leest u op de pagina Activiteiten.