Op 21 april jongstleden hebben wij in verband met aanhoudende overheidsmaatregelen rond corona voor de tweede maal een digitale bewonersvergadering georganiseerd.

De doelstelling van de bewonersvergaderingen is altijd geweest om de wijkbewoners meer te betrekken in het reilen en zeilen rond onze wijk.
Wij streven ernaar om vertegenwoordigers van de lokale overheden en de buurtbewoners nader tot elkaar te brengen.

Zodoende hadden we een aantal bijzondere gasten uitgenodigd zoals Wethouder Hilbert Bredemeijer, Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli en wegbeheerder Dave Smit vanuit het stadsdeelkantoor Loosduinen.

En wat was er een hoop te bespreken deze keer!

Hoe gaat het met de “Nieuw Waldeck Knapt Op” projecten?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen voor de coffeeshop die men wellicht aan de rand van onze wijk wil plaatsen?
Wat gaat gebeuren met de klachten rond overlast en schade veroorzaakt door de aanleg van het T-Mobile glasvezel netwerk?
Hoe zit het verder met het reguliere onderhoud in de wijk?

Al deze actuele vragen zijn aan bod gekomen.

Kijk hier beneden de volledige bewonersvergadering terug.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de bewonersvergadering? Wilt u wellicht volgende keer meedoen of samen met ons de wijk verbeteren?
Neem contact met ons op via ons contactformulier!