Aanbieding van de petitie aan burgemeester Van Zanen

Eind 2020 werd het Wijkberaad Nieuw Waldeck door bezorgde bewoners benaderd over de mogelijke vestiging van een coffeeshop aan de Oude Haagweg.

Nadat dit gerucht juist was gebleken is in januari 2021 een petitie gestart om een stem te geven aan de bewoners die ernstige zorgen hadden over dit voornemen.

De petitie werd massaal gesteund. Inmiddels is deze al meer dan 1633 keer ondertekend en het aantal loopt nog steeds op.

Dat is bijna een kwart van de bewoners van Nieuw Waldeck. In verband met een debat over de verplaatsing van coffeeshops op 8 september, heeft het wijkberaad voor het begin van de vergadering de petitie op het stadhuis aangeboden aan de burgemeester Jan van Zanen. De petitie is in ontvangst genomen en overgedragen aan de gemeenteraad.

                         

 

Inspreken in de gemeenteraad

Om half twee was het zover. Op de agenda in de bestuurscommissie stond het drugsdebat. Hierin werd ook het plan van de vestiging van een coffeeshop aan de Oude Haagweg besproken. Bij het inspreken aan het begin van het debat waren er veel insprekers, zowel voor- als tegenstanders.

Ook wij als wijkberaad hebben onze visie en de zorgen van veel bewoners verwoord.
Of men nou voor of tegen was, wat wel duidelijk werd is dat de bewoners van de huidige locaties van de coffeeshops veel overlast ervaren en dat er onvoldoende gehandhaafd wordt.

Dit soort toestanden willen wij niet in onze wijk! Na afloop van het debat bleek er geen meerderheid bij de politieke partijen te zijn voor de vestiging van een coffeeshop aan de Oude Haagweg. Dit als gevolg van de aangedragen bezwaren en het overweldigende signaal van de petitie. Daarmee lijkt het plan van vestigen aan Oude Haagweg voor nu van tafel en zich te richten op onderzoek naar andere locaties.

Maar we blijven alert en gaan verder aan de slag met versterken van onze wijk!